Turku Kauppatori

Kauppatorin toimistokiinteistö
  • Investoinnin tuotto 12,5-14%
  • Elinkaarisäästöt 0,6-0,8 milj. eur
  • Pinta-ala 5500 m²
  • Hiilijalanjälki -55%

Enerz suunnitteli ja toteutti täydellisen energiajärjestelmän

modernisoinnin Turussa sijaitsevaan toimistokiinteistöön Kiinteistön

talotekniikka koki täydellisen modernisoinnin. Modernisointiin kuului

lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihtokoneiden ja rakennusautomaation

vieminen 2020-luvulle.

Rakennusautomaation saneerauksessa uusimme kaikki toimilaitteet,

anturit ja valvomoalakeskukset.

Enerzin laskelmien mukaan investointien tuotto on 12,5-14 prosenttia

ja elinkaarisäästöt kohoavat 0,6–0,8 miljoonaan euroon. Kiinteistöjen

energiankulutuksen aiheuttama hiilijalanjälki pienenee 55 prosenttia.