Hyppää sisältöön

Valimotie 10,
00380 Helsinki

13 100

Pinta-ala (m²)

-48%

Hiilijalanjälki

-55%

Lämmitysenergia

-38%

Sähköenergia

Hanke

Enerz suunnitteli ja toteutti kattavan energiajärjestelmän modernisoinnin Helsingissä sijaitsevaan toimistokiinteistöön. Projekti sisälsi kiinteistön talotekniikan kokonaisvaltaisen uudistamisen. Modernisoinnin yhteydessä päivitettiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, ilmanvaihtokoneet sekä rakennusautomaatio nykyaikaiselle 2020-luvun tasolle.

Energiatehokkuustoimenpiteiden avulla laskimme lämmitysenergian tarvetta lähes 55 % ja sähkön tarvetta n. 38 %. Kiinteistön aiheuttama hiilijalanjälki pienenee 48 %.

Valimotie 10 ja Hiomotie 3 energiatehokkuushankkeet toteutettiin samanaikaisesti. Kiinteistöt ovat yhteydessä toisiinsa ja ne ovat lisäksi peilikuvia toisistaan. Molempiin kiinteistöihin tehtiin identtiset toimenpiteet kutakuinkin identtisillä mitoituksilla – joitain eroavaisuuksia kuitenkin oli.

Hankkeen aikana oli helppo toimia, vaikka kiinteistö oli täynnä vuokralaisia. Käyttäjät ymmärsivät hankkeen aikana tehtävät hetkittäiset katkot ilmanvaihdossa, lämmityksessä ja käyttövedessä. Lisäksi hanke tehtiin pandemia-aikaan, jolloin suuri osa kiinteistön vuokralaisista oli etätöissä.

Hankkeet aloitettiin Enerzin mallilla ”rakennusautomaatio ensin”, jolloin uudet laitteet saatiin heti asennuksen jälkeen toimintaan mahdollisimman vähäisillä järjestelmien käyttökatkoilla.

Tyytyväinen asiakkaamme

”Olimme alusta asti luottavaisia Enerzin toimintatapaan, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, mikä kuvastaa hyvin heidän tapaansa toimia näissä hankkeissa.”

Ville Vairinen, Kiinteistökehitysjohtaja, Nurmi-Yhtiöt Oy

Haluatko
kuulla lisää?
Ota yhteyttä.

Rene Zidbeck

Toimitusjohtaja
Enerz Group
rene@enerz.fi
+358 40 018 8427