• Pinta-ala 10 911 m²
  • Hiilijalanjälki -23%
  • Lämmitysenergia -30%
  • Sähköenergia -10%

Enerz suunnitteli ja toteutti täydellisen energiajärjestelmän modernisoinnin Helsingissä sijaitsevaan toimistokiinteistöön. Kiinteistön talotekniikka koki täydellisen modernisoinnin. Modernisointiin kuului lämmitysjärjestelmän, jäähdytysjärjestelmän, ilmanvaihtokoneiden ja rakennusautomaation vieminen 2020-luvulle.

Energiatehokkuustoimenpiteiden avulla pyrimme pienentämään lämmitysenergian tarvetta lähes 30 % ja sähkön tarvetta n. 10 %. Kiinteistöjen lämmityksen aiheuttama hiilijalanjälki pienenee 23,2 prosenttia.

Valimotie 10 ja Hiomotie 3 energiatehokkuushankkeet toteutettiin samanaikaisesti. Kiinteistöt ovat yhteydessä toisiinsa ja ovat lisäksi peilikuvia toisistaan. Molempiin kiinteistöihin tehtiin identtiset toimenpiteet kutakuinkin identtisillä mitoituksilla – joitain eroavaisuuksia kuitenkin oli.

Hankkeen aikana oli helppo toimia, vaikka kiinteistö oli täynnä vuokralaisia. Käyttäjät ymmärsivät hankkeen aikana tehtävät hetkittäiset katkot ilmanvaihdossa, lämmityksessä ja käyttövedessä. Katkot jäivät kuitenkin lyhyiksi, noin 1 työpäivä per katko. Lisäksi hanke tehtiin pandemia-aikaan, jolloin suuri osa kiinteistön vuokralaisista oli etätöissä.

Hankkeet aloitettiin Enerzin mallilla "rakennusautomaatio ensin", jolloin uudet laitteet saatiin heti asennuksen jälkeen toimintaan mahdollisimman vähäisillä järjestelmien käyttökatkoilla.