Hyppää sisältöön

Hiomotie 3,
00380 Helsinki

10 900

Pinta-ala (m²)

-37%

Hiilijalanjälki

-40%

Lämmitysenergia

-20%

Sähköenergia

Hanke

Enerz suunnitteli ja toteutti kattavan energiajärjestelmän modernisoinnin Helsingissä sijaitsevaan toimistokiinteistöön. Projekti sisälsi kiinteistön talotekniikan kokonaisvaltaisen uudistamisen. Modernisoinnin yhteydessä päivitettiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, ilmanvaihtokoneet sekä rakennusautomaatio nykyaikaiselle 2020-luvun tasolle.

Energiatehokkuustoimenpiteiden avulla laskimme lämmitysenergian tarvetta 40 % ja sähkön tarvetta 20 %. Kiinteistön aiheuttama hiilijalanjälki pienenee 37 %.

Valimotie 10 ja Hiomotie 3 energiatehokkuushankkeet toteutettiin samanaikaisesti. Kiinteistöt ovat yhteydessä toisiinsa ja ne ovat lisäksi peilikuvia toisistaan. Molempiin kiinteistöihin tehtiin identtiset toimenpiteet kutakuinkin identtisillä mitoituksilla – joitain eroavaisuuksia kuitenkin oli.

Hankkeen aikana oli helppo toimia, vaikka kiinteistö oli täynnä vuokralaisia. Käyttäjät ymmärsivät hankkeen aikana tehtävät hetkittäiset katkot ilmanvaihdossa, lämmityksessä ja käyttövedessä. Lisäksi hanke tehtiin pandemia-aikaan, jolloin suuri osa kiinteistön vuokralaisista oli etätöissä.

Hankkeet aloitettiin Enerzin mallilla ”rakennusautomaatio ensin”, jolloin uudet laitteet saatiin heti asennuksen jälkeen toimintaan mahdollisimman vähäisillä järjestelmien käyttökatkoilla.

Tyytyväinen asiakkaamme

”Olimme alusta asti luottavaisia Enerzin avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen joka kuvastaa todella hyvin heidän toimintatapaansa näissä hankkeissa. Enerz on toteuttanut hankkeen hyvin kattavasti suunnittelusta toteutukseen, avaimet käteen -mallilla.”

Ville Vairinen, Kiinteistökehitysjohtaja, Nurmi-Yhtiöt Oy

Haluatko
kuulla lisää?
Ota yhteyttä.

Rene Zidbeck

Toimitusjohtaja
Enerz Group
rene@enerz.fi
+358 40 018 8427