Hyppää sisältöön

Kestävä rahoitus energiatehokkuusinvestointien edistämisen apuna

Energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä investointeja punnittaessa kiinteistösijoittajan on usein aiheellista – joskus pakollistakin – pohtia erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeisiin myönnettävällä energiatuella saadaan toki mittava osa kokonaisinvestoinnista kuitattua, mutta mitä vaihtoehtoja on, jos kiinteistönomistajalta ei löydy investoinnin loppuosalle riittävästi likviditeettiä tai pääoma halutaan pitää vapaana jotain muuta käyttötarkoitusta varten?

Rahoitusmahdollisuuksien tunnettuus ja käyttö ei vielä riittävällä tasolla

Suomen valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva järjesti syyskuussa Kestävän rahoituksen pyöreä pöytä -tilaisuuden, jossa he esittelivät käynnistämäänsä kolmevuotista hanketta vihreää siirtymää edistävien toimenpiteiden rahoittamisen tilannekuvan selventämiseksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä Energiaviraston, ympäristöministeriön, Kaupan liiton, Elinkeinoelämän Keskusliiton, RAKLI:n ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa keväällä 2023 julkaistavaksi suunniteltu Kestävän rahoituksen tietopalvelu, joka tulee helpottamaan yrityksien ja kuntien tiedonhakua kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin soveltuvista tuki- ja rahoitusratkaisuista.

Motiva teetti syyskuussa järjestettyä tilaisuuttaan varten taustakyselyt keväällä 2022 luodakseen vahvistusta kokonaiskuvalle olemassa olevien tuki- ja rahoitusratkaisujen tunnettuudesta ja suosiosta sekä haasteista, joita niiden hakuprosesseihin ja käyttöön liittyy. Rahoituksen osalta kyselyiden tuloksena oli, että merkittävä osa hankkeista toteutetaan yhä ilman ulkopuolista pääomaa. Toisaalta, jos ulkopuolista rahaa käytetään, se otetaan usein perinteisenä lainana. Motivan asiantuntija Anna Sahiluoman mukaan esteenä rahoituksen hakemisessa on, että erilaisia ratkaisuja tunnetaan liian huonosti. Myös niiden hakemiseen liittyvät haasteet ovat ongelma, joka yhdistettynä rahoituksen hakijoiden ajanpuutteeseen vaihtoehtoihin perehdyttäessä sekä epävarmuus rahoituksen saamisesta aiheuttaa sen, että rahoituksen hakemiseen ei yksinkertaisesti panosteta riittävästi.

Leasingrahoitus kasvattamassa suosiotaan energiaremonteissa

Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestointien takaisinmaksuajat liikkuvat tyypillisesti noin 5–10 vuoden välillä investoinnin sisäisen korkotuoton ollessa noin 10–30 %. Tietyissä tapauksissa kiinteistönomistajan voi olla jopa haastavaa löytää vapaalle pääomalleen parempaa tuottoa tarjoavia mahdollisuuksia, jolloin hankkeita lähdetäänkin usein rahoittamaan omalla pääomalla. Mikäli rahalle on kuitenkin jo suunniteltu muuta käyttöä tai yhtiön kassa ei ole siinä kunnossa, että investointia olisi järkevää toteuttaa omalla rahalla, on leasingrahoitus hyvä vaihtoehto.

Suorien laiteinvestointien rahoituksesta paremmin tunnettu yritysleasing on kovaa vauhtia kasvattamassa jalansijaansa myös energiatehokkuushankkeiden rahoituksessa. Niin sanotulla laitevakuudellisella leasingrahoituksella, jossa hankittava kohde toimii rahoituksen vakuutena, pyritään helpottamaan yritysten investointiprosessia ja tuomaan siihen joustavuutta. Energiatehokkuushankkeiden hyvä kannattavuus ja lyhyet takaisinmaksuajat puoltavat leasingin valitsemista rahoitusmuodoksi, sillä leasingsopimuksen pituus ja kuukausittaiset maksuerät voidaan määritellä tapauskohtaisesti hankkeelle sopivaksi. Tällöin investoinnista on mahdollista saada jopa kassavirtapositiivinen, ja investointiin muuten varattu pääoma saadaan vapautettua yrityksen ydinliiketoimintaan ja muihin tarpeisiin. Näin yhtiön tasetta ei rasiteta suurella kertainvestoinnilla, ja samalla yrityksen budjetointi helpottuu, kun kuukausierät ovat tarkasti ennalta tiedossa. Vuokra on kaiken lisäksi verotuksessa vähennyskelpoinen, ja leasingsopimuskauden päätyttyä laitteiston voi lunastaa itselleen ennalta määritellyllä, nimellisellä jäännösarvolla.

Vaikka laitevakuudellisen leasingrahoituksen hyödyntäminen energiatehokkuushankkeissa onkin jatkuvasti kasvattamassa suosiotaan, toistaiseksi tiedon ja kokemusten puutteen takia asiakkaiden valintoja eri rahoitusmuotojen välillä määrittelee vahvasti myös se, kuinka hyvin energiatehokkuuspalveluita tarjoavat yritykset osaavat informoida asiakkaitaan rahoitusmalleista sekä ylipäätään tarjota niitä vaihtoehtoina. Lainanhakuun käytetään usein totuttuun tapaan omia kontakteja tai valitaan esimerkiksi entuudestaan tuttu osamaksusopimus, vaikka leasingrahoitus voisi monessa tapauksessa olla järkevin vaihtoehto. Yritysten tulisikin aktiivisesti auttaa asiakkaitaan ymmärtämään eri rahoitusvaihtoehtojen hyötyjä sekä valitsemaan puolueettomasti kullekin hankkeelle parhaiten soveltuva rahoitusmalli. Kestävä rahoitus tarkoittaa nimensä mukaisesti myös sitä, että se auttaa kiinteistönomistajien kassaa kestämään investoinnit.

Luka Saksio

Asiakkuusjohtaja
Keski-Suomi
luka@enerz.fi
+358 50 432 9052