Hyppää sisältöön

Energiatehokkuushankkeiden tärkeimmät kulmakivet

Talotekniset laitteet eivät toimi kuten on suunniteltu ja niiden säätäminen on jäänyt kesken. Tiloissa on vuodenajasta riippuen liian lämmin tai liian kylmä. Tiloissa esiintyy vedontunnetta ja ilma on tunkkainen. Energiankulutus, -kustannukset ja hiilidioksidipäästöt eivät vähentyneet luvatun verran. Energiaa kuluu yhtäaikaiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Kukaan ei ota vastuuta, ketään ei saa kiinni. Ja vasta vuosi sittenhän energiaremontti saatiin valmiiksi.

Kuulostaako liiankin tutulta?

Edellä oli kärjistetysti esitetty olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuushankkeiden (ja miksei myös uudishankkeiden) isoimpia ongelmia. Ongelmia, jotka ovat kuitenkin valitettavan yleisiä alalla.

Enerzin toimintamalli on kehitetty näiden, erittäin yleisien, ongelmien taklaamiseen ja asiakastyytyväisyyden maksimointiin. Toimintamallin kulmakiviä ovat vahva suunnittelu-, projektinjohto-, rakennusautomaatio- ja asiakkuusosaaminen omassa organisaatiossa, kumppanuudet laadukkaiden laitetoimittajien ja urakoitsijoiden kanssa sekä hankkeen valmistumisen jälkeinen etävalvonta ja energiansäästötakuu. Kerron seuraavaksi näistä hieman tarkemmin.

Suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ­(vanha, mutta edelleen toimiva klisee). Enerzin toimintamallissa organisaation oma LVIAS-suunnittelija on mukana koko hankkeen läpi, aina tarjousvaiheesta etävalvonnan loppuun saakka. Tällä toimintatavalla taataan järjestelmien optimaalinen mitoitus jo tarjousvaiheessa ja taloteknisten järjestelmien toimiminen suunnitellulla tavalla hankkeen valmistuttua.

Jotain kertoo myös se, että kaksi Enerzin omaa suunnittelijaa pystyy hoitamaan vajaan 10 M€ edestä energiatehokkuushankkeita vuodessa. Tämä on mahdollista vain loppuun asti hiottujen suunnitteluprosessien ansiosta.

Projektinjohto

Kuten suunnittelutiimi, myös projektinjohtohenkilöstö on Enerzillä mukana hankkeissa koko prosessin ajan, tarjouksen laadinnasta etävalvontaan loppuun saakka. Näin projektipäällikkö pääsee itse vaikuttamaan hankkeen sisältöön jo tarjousvaiheessa, millä varmistetaan toteutuksen yhdenmukaisuus ja minimoidaan mahdollisuus epätietoisuuteen hankekokonaisuuden yksityiskohdista.

Hankkeen käynnistyttyä Enerzin oma projektipäällikkö toimii asiakkaan suuntaan pääasiallisena yhteyshenkilönä. Asiakkaalla on siis aina yksi nimetty henkilö, jonka kanssa asiointi sujuu koko hankkeen ajan. Tämä toimintatapa auttaa maksimoimaan asiakastyytyväisyyden.

Rakennusautomaatiojärjestelmä

Rakennusautomaatiojärjestelmä, jota kiinteistön aivoiksikin kutsutaan, on tärkein yksittäinen osa-alue kiinteistön taloteknisistä järjestelmistä. Lähtökohtaisesti sen tehtävä on ohjata kaikkea talotekniikkaan liittyvää, ja tehdä se nimensä mukaisesti automatisoidusti.

Automaation tärkeyden takia Enerzillä on omassa organisaatiossaan 12 puhtaasti rakennusautomaatioon erikoistunutta henkilöä aina suunnittelusta ohjelmointiin ja urakointiin saakka. Enerz käyttää markkinoiden laadukkaimpia komponentteja, jonka takia olemme Schneiderin ja Siemensin partneri.

Jotain rakennusautomaation tärkeydestä kertoo myös seuraava usein kuultava esimerkki: Jos talotekniikka on erinomaisessa kunnossa, mutta rakennusautomaatiojärjestelmä on huonossa kunnossa, tulokset ovat huonot tai keskinkertaiset. Jos taas talotekniikka on keskinkertaisessa tai huonossa kunnossa, mutta rakennusautomaatio on erinomaisessa kunnossa, tulokset ovat keskinkertaiset tai hyvät. Seison myös itse vahvasti tämän näkemyksen kannalla.

Laadukkaat laitteet ja asennukset

Rakennusautomaation tavoin, käytämme muussakin talotekniikassa laadukkaita laitteita. Pyrimme luomaan kumppanuuksia laadukkaiden laitetoimittajien kanssa, jotka takaavat Enerzin kautta asiakkaillemme parhaan mahdollisen laadun ja hinnan.

Samoin toimimme alihankintoina toteutettavien asennuksien kohdalla. Pitkät ja laadukkaat kumppanuudet ovat avain menestykseen. Toki, kilpailutamme aina hankekohtaisesti urakat, jotta asiakas saa varmasti parhaan hinnan.

Hanke

Pääsääntöisesti teemme hankkeet projektinjohtourakkana, Open Book-mallilla ja kattohinnalla. Malli koostuu projektinjohtopalkkiosta, työmaakustannuksista (sisältää mm. kaikki aliurakat), LVIAS-suunnittelupalkkiosta ja tavoitepalkkiosta. Malli on asiakkaalle läpinäkyvä ja hankkeen taloutta käydään läpi viikoittaisissa palavereissa. Jos kattohinta hankkeessa ylittyy, vastaa Enerz ylittävästä osuudesta.

Hankkeen jälkeinen etävalvonta

On hyvä pitää mielessä, että energiatehokkuushanke ei ole vielä valmis, kun viimeinen laite on asennettu ja kytketty päälle. Voisi sanoa, että siinä vaiheessa ollaan vasta hankkeen puolivälissä.

Kiinteistön talotekniikan toimivuus suunnitellusti ja energiatehokkaasti taataan hankkeen valmistumisen jälkeisellä, minimissään kahden vuoden mittaisella etävalvonnalla. Tämän etävalvonnan aikana, eli minimissään kahden syksyn, talven, kevään ja kesän aikana, kiinteistön talotekniikka viritetään toimimaan niin kuin se on suunniteltu ja luvatut säästöt saavuttaen, sisäilmaolosuhteista tinkimättä.

Energiansäästötakuu

Minkä lupaamme, sen myös pidämme (jälleen yksi vanha, mutta edelleen toimiva klisee). Annamme energiatehokkuushankkeillemme energiansäästötakuun eli sitoudumme saavuttamaan lupaamamme energiansäästön, sisäilmaolosuhteista tinkimättä. Jos jostain kumman syystä emme saavuta lupaamaamme energiansäästöä, maksamme asiakkaalle saavuttamatta jääneen säästön verran.

Napakkana yhteenvetona energiatehokkuushankkeita miettiville kiinteistöjen omistajille: vaatikaa jatkossa hankkeille ainakin energiansäästötakuuta ja hankkeen jälkeistä etävalvontaa. Ne takaavat varmasti paremman lopputuloksen hankkeille.

Joni Tolonen

Myyntijohtaja
Uusimaa
joni@enerz.fi
+358 40 676 4800