Haskovo inteliģentā ēku automatizācijas sistēma

Mēs bijām atbildīgi par viedo automatizācijas sistēmu, kas tika uzstādīta īpašumā.
Ēku vadības sistēma bija daļa no automatizācijas sistēmas. Tāpēc mēs integrējām pilnu HVAC sistēmu, apgaismojuma vadību un citu ēku inženiertehnisko sistēmu.