ĒKAS PAKALPOJUMU PĀRVALDĪBA

Pateicoties mūsu speciālistu īpašajām zināšanām un pakalpojumiem, mūsu klienti var pilnveidot savus īpašumus.

Ēkas pakalpojumu pārvaldība sniedz palīdzību, nodrošinot īpašuma funkcionalitāti un samazinot ar enerģiju saistītās izmaksas.

PAKALPOJUMI

ENERGOEFEKTIVITĀTES PĀRSKATI

APKOPES UZRAUDZĪBA

ĒKAS PĀRVALDĪBAS PLĀNOŠANA

TĀLVADĪBA

KONKURENCE ELEKTROAPGĀDES UN APKURES JOMĀ

KONKURENCE APKOPES JOMĀ

KONSULTĀCIJAS PAR NEPIECIEŠAMAJIEM LABOŠANAS DARBIEM

NOSACĪTĪBAS ANALĪZE

MĒS PILNVEIDOJAM JŪSU ĪPAŠUMA APKOPI

LIETU INTERNETA RISINĀJUMI IR REALITĀTE JAU ŠOBRĪD

MĒS ĪSTENOJAM KONKURSUS, LAI NODROŠINĀTU JUMS VISLABĀKO APKALPOŠANU

MĒS UZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR JŪSU ĪPAŠUMA APKOPI

MĒS IZSTRĀDĀJAM ILGTERMIŅA APKOPES PLĀNU

MĒS NOVĒRTĒJAM VISU PASĀKUMU EFEKTIVITĀTI

MĒS IESNIEDZAM ENERĢIJAS SUBSĪDIJU PIETEIKUMUS

ĒKAS PĀRVALDĪBA

Piedāvājam klientiem tehnisko pārvaldību kā ikmēneša pakalpojumu. Mūsu ēku pārvaldnieks vienlaikus uzrauga īpašuma apkopi un remontdarbus, lai nodrošinātu, ka veiktie pasākumi ir ekonomiski izdevīgi un dabai draudzīgi.

Mūsu pārvaldnieks nodrošina, ka jūsu īpašuma apkopes izmaksas saglabājas kontrolētā līmenī, nodrošinot, lai apkopes kvalitāte būtu prioritāte. Mūsu pakalpojums ietver arī nepārtrauktu enerģijas patēriņa analīzi, laicīgi nosakot novirzes un kontrolējot, lai enerģijas patēriņš tiktu saglabāts kontrolētā līmenī.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Vai vēlaties iegūt energoefektīvu ēku?