Kestävä rahoitus energiatehokkuusinvestointien edistämisen apuna

Kestävä rahoitus energiatehokkuusinvestointien edistämisen apuna

Energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä investointeja punnittaessa kiinteistösijoittajan on usein aiheellista – joskus pakollistakin – pohtia erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeisiin myönnettävällä energiatuella saadaan toki mittava osa kokonaisinvestoinnista...
Energiatehokkuushankkeiden tärkeimmät kulmakivet

Energiatehokkuushankkeiden tärkeimmät kulmakivet

Talotekniset laitteet eivät toimi kuten on suunniteltu ja niiden säätäminen on jäänyt kesken. Tiloissa on vuodenajasta riippuen liian lämmin tai liian kylmä. Tiloissa esiintyy vedontunnetta ja ilma on tunkkainen. Energiankulutus, -kustannukset ja hiilidioksidipäästöt...